กรณีศึกษาที่ 4

กรณีศึกษาที่ 4  เป็นกรมธรรม์การประกันตามสัญญา ลูกค้าทำการสร้างสนามไก่ชน ที่จังหวัดอุดรธานี เป็นกรณีที่งานมีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ ใบเสนอราคามีการกำหนดความรับผิดส่วนแรกตามปกติ รวมถึงความรับผิดส่วนแรกที่สาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ และมีการให้ Special Clauses มาหลายข้อแต่ขาดข้อสำคัญข้อหนึ่ง

ใบเสนอดังกล่าว ลงวันที่ 20/2/2560 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน ลักษณะงานคือสร้างสนามไก่ชน มูลค่างาน 9,700,000.00 บาท แสดงว่าต้องเป็นงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่แจ้ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

ประเด็นคือ จากข้อมูลข้างต้นบอกอะไรได้บ้าง ?

ทางเรามองว่าระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับจากเดือนกุมภาพันธ์ หรือ มีนาคม ( เวลาเริ่มต้นของงาน ) แสดงว่างานก่อสร้างสนามไก่ชนนี้ ต้องทำคาบเกี่ยวช่วงเวลาของฤดูฝนแน่นอน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของงานนี้คือ ภัยธรรมชาติโดยเฉพาะภัยลมพายุ

ดังนั้นสิ่งที่ต้องมองเพิ่มคือ ความรับผิดส่วนแรก โดยเฉพาะความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งกรณีนี้อยู่ที่ 30,000 บาท ต่อครั้ง

ทุกครั้งที่เกิดความเสียหาย และเป็นความเสียหายที่มาจากภัยธรรมชาติ เช่นพายุ ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกก่อนเป็นเงิน 30,000 บาททุกครั้ง

ยกตัวอย่างเช่น วันที่12/6/2560 เกิดลมพายุทำให้สนามไก่ชนที่สร้างไปแล้ว 70% ได้รับความเสียหาย 2,500,000 บาท แสดงว่าผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายก่อนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท บริษัทประกันภัยจ่าย 2,470,000.00 บาท ถ้าเทียบส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ : ชดใช้ค่าเสียหายให้ คือ 30,000 : 2,470,000 ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนัก แต่ถ้าเป็นกรณีต่อไปนี้

วันที่เกิดเหตุ สาเหตุ มูลค่าความเสียหาย ความรับผิดส่วนแรก บริษัทประกันชดใช้
12/06/2560 พายุ 150,000.00 30,000.00 120,000.00
13/06/2560 พายุ 35,000.00 30,000.00 5,000.00
14/06/2560 พายุ 50,000.00 30,000.00 20,000.00
ยอดรวม 235,000.00 90,000.00 145,000.00

จะเห็นว่า ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ : ชดใช้ค่าเสียหายให้ คือ 90,000 : 145,000 ถ้าเป็นกรณีนี้ คุณเป็นผู้เอาประกันภัยคุณจะเริ่มคิดไหมว่า ทำไมเกิดเหตุติดๆกันทุกวัน ต้องมาคิดว่าต้องมาเสียความรับผิดส่วนแรกทุกครั้ง บริษัทประกันก็จะตอบว่าเราถือว่าเป็นแต่ละหนึ่งเหตุการณ์

 

ตัวช่วยในกรณีนี้คือ

Special Clauses ที่ชื่อว่า 72 Hours Clause ซึ่งจะทำให้ กรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภายในเวลาทุกๆ 72 ชั่วโมง จะคิดความรับผิดชอบให้ถือว่าเป็น 1 เหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้กรณีข้างต้นกลายเป็น

วันที่เกิดเหตุ สาเหตุ มูลค่าความเสียหาย ความรับผิดส่วนแรก บริษัทประกันชดใช้
12/06/2560 พายุ 150,000.00 30,000.00 120,000.00
13/06/2560 พายุ 35,000.00 - 35,000.00
14/06/2560 พายุ 50,000.00 - 50,000.00
ยอดรวม 235,000.00 30,000.00 205,000.00

จะเห็นว่า ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ : ชดใช้ค่าเสียหายให้ คือ 30,000 : 205,000 แต่ในใบเสนอราใบนี้ ไม่มีการติด Special Clauses ตัวนี้มาให้

ดังนั้นการจะได้ Spcecial Clauses ข้อนี้มาก็ต้องเกิดจากการต่อรองเช่นเดิม

ประเด็นคือ

  • ถ้าไม่มีความรู้จริงในการประกันภัยประเภทนี้ จะรู้ไหมว่ามี Special Clause ข้อนี้อยู่ และเมื่อไม่รู้ว่ามี ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แล้วจะสามารถต่อรองให้ผู้เอาประกันภัยได้ไหม
  • ถ้าเบี้ยประกันถูกมาก แต่ออกโดยคนที่ไม่มีความรู้ด้านประกันภัยอย่างแท้จริง สุดท้ายถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วคุ้มค่าไหม