เลือก บริษัทประกัน ชั้น ทุนประกัน บริษัทประกัน ราคา
KSK 1 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00
KSK 1 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00
KSK 2+ 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00
KSK 1 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00
KSK 3+ 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00
KSK 2 200,000 บาท ประเภทการซ่อม: อู่
ความเสียหายส่วนแรก: 5,000 บาท
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 1,000,000 บาท
12,345.00

บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • 1.)ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามพ.ร.บ.
  500,000 บาท/คน
  10,000,000 บาท/ครั้ง
 • 2.)ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  1,000,000 บาท/ครั้ง
  ความเสียหายส่วนแรก –

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

 • 1.)ความเสียหายต่อรถยนต์
  200,000 บาท/คน
  ความเสียหายส่วนแรก
  5,000 บาท/ครั้ง
 • 2.)ความรับผิดชอบรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
  200,000 บาท/ครั้ง
 • 3.)ความเสียหายเกิดจากภัยธรรมชาติ
  คุ้มครอง
 • 4.)ความเสียหายเกิดจากน้ำท่วม
  100,000 บาท

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

 • 1.)อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

  • ผุ้ขับขี่ 1 คน
   100,000 บาท/คน
  • ผู้โดยสาร 2 คน
   100,000 บาท/คน
 • 2.)ค่ารักษาพยาบาล
  100,000 บาท/คน
 • 3.)การประกันตัวผู้ขับขี่
  200,000 บาท/ครั้ง
รถใช้ระหว่างซ่อม: มี