การประกันระหว่างก่อสร้าง ( Contractors All Risks Insurance : C.A.R. )

จากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะในแบบประกันประเภทนี้ เราขอสรุปเนื้อหาที่ควรรู้คือ การประกันระหว่างก่อสร้างอาจเรียกได้ว่าเป็นประกันความรับผิดของผู้รับเหมา ประกันการก่อสร้าง หรือประกันการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รับเหมา งานก่อสร้างแบบต่างๆ ต้องทำหรือควรทำ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาเข้าไปปฎิบัติหน้าที่ตามสัญญาการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องจักร

บุคคลที่เหมาะกับการประกันประเภทนี้

 •  ผู้รับเหมาทั้งหลัก และผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเป็นคู่สัญญา
 •  สถาปนิกที่รับงานออกแบบและการปรับปรุง ก่อสร้าง ซึ่งอาจมีการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงมา
 •  เจ้าของห้องชุด เจ้าของร้านค้า ที่มีการจ้างผู้รับเหมา ให้ทำการปรับปรุงหรือ ต่อเติม ร้านค้า หรือห้องชุด
 •  ผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างโครงการ งานปรับปรุง ตกแต่ง หรืองานระหว่างก่อสร้างอื่นๆ  
 •  นิติบุคคลอาคารชุดต่างๆ ที่มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นคอนโด ออฟฟิต หรือห้างสรรพ  สินค้า

กรมธรรม์ประเภทนี้คุ้มครองอะไรบ้าง

1. คุ้มครองบุคคลภายนอก ตามข้อกำหนดของอาคาร

2. คุ้มครองมูลค่างาน ตาม BOQ หรือใบเสนอราคาของผู้รับเหมา

3. คุ้มครองทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง ที่มีก่อนผู้รับเหมาเข้าปฏิบัติงาน

4. คุ้มครองทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดคอนโด เช่น ลิฟท์ กระจก พื้น และทรัพย์สินส่วนของกลางอื่นๆ

5. คุ้มครองทรัพย์สินของห้างสรรพสินค้า โรงแรมหรืออาคารที่ผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุงภายในอาคารนั้นๆ

6. คุ้มครองทรัพย์สินของห้องชุด ห้องอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของผู้ว่าจ้าง

7. คุ้มครองร้านค้าร้านอื่นๆ ในห้าง ที่ไม่ได้เป็นของผู้ว่าจ้าง

8. คุ้มครองอาคารข้างเคียง ที่อยู่ติดกับโครงการ

9. คุ้มครองรถยนต์ ของคนอื่น ที่ผ่านไปมา หรือ จอดอยู่ใกล้กับโครงการ

10. คุ้มครองชีวิตและ ร่างกายของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองนี้เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

ซึ่งในตารางกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างจะมีความคุ้มครองซึ่งแยกเป็น 3 ส่วน ใหญ่ๆ คือ

     1. ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองในส่วนที่เป็นวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้างต่างๆ
     2. ส่วนที่ 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
     3. ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลที่ 3

แต่ถ้าเป็นผู้รับเหมารายขนาดกลางถึงเล็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันขนาดย่อม มูลค่าในการประกันระหว่างก่อสร้างหรือการประกันก่อสร้างไม่สูงมากนัก ก็จะเป็นไปในรูปแบบของการให้ความคุ้มครองอันเนื่องมาจากการที่ผู้รับเหมาเข้าไปปรับปรุง ต่อเติม หรือแก้ไข ห้องหรือร้านค้าที่อยู่ภายในตัวอาคาร อาจจะเป็น ประกันระหว่างปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ประกันระหว่างปรับปรุงห้องในคอนโดมิเนี่ยม ซึ่งส่วนใหญ่ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะบังคับให้ผู้รับเหมา ที่จะเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ในตัวอาคารจะต้องจัดทำประกันประเภทนี้

ความคุ้มครอง สำหรับการประกันระหว่างก่อสร้างจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1. มูลค่าที่รับเหมา คือในกรณีที่ เกิดความเสียหายในห้องที่เข้าไปปรับปรุงและทำให้การปรับปรุงที่ได้ทำไปแล้วได้รับความเสียหาย ก็จะได้รับความชดเชย โดยทุนประกันในส่วนนี้จะเท่ากับมูลค่าที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปปรับปรุง

2. ตัวอาคารที่เข้าไปปรับปรุง คือคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวอาคาร อันเนื่องมาจากการเข้าไปปรับปรุงของผู้รับเหมา ซึ่งทุนประกันในส่วนนี้ ทางนิติบุคคลที่ดูแลตัวอาคารจะเป็นผู้กำหนดให้

3. คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งความหมายก็ตรงตามนั้น คือคุ้มครองบุคคลภายนอกอันได้รับผลกระทบทั้งในแง่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือการเสียหายของทรัพย์สิน อันเกิดมาจากการเข้าไปปรับปรุงสถานที่ของผู้รับเหมา ทุนประกันในส่วนนี้ก็จะถูกกำหนดโดยนิติบุคคลเช่นกัน

โดยปกติการประกันภัยประเภทนี้ บริษัทประกันจะมีการกำหนดความเสียหายส่วนแรก ให้ผู้เอาประกันเป็นผู้รับผิดชอบก่อน

ข้อดีของการทำประกันผ่าน K.Strong

 • เราคือผู้เชี่ยวชาญในแบบประกันนี้ จึงสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างผู้มีความรู้
 • ราคาเบี้ยประกันถูก เนื่องจากเรามีบริษัทประกันที่สามารถเลือกส่งงานได้มากกว่า 10 บริษัท
 • ขั้นตอนการติดต่อสะดวก หลายช่องทาง
 • ได้เอกสารคุ้มครองรวดเร็ว
 • ดูแลประสานในการเคลมกับบริษัทประกันภัย

สิ่งที่ยืนยันว่าเรามีความรู้จริงในแบบประกันนี้ หัวข้อด้านล่างจะ ลิงค์ไปยังบทความต่างๆ ที่เราเขียน ( เราสร้างเนื้อหาได้เพราะเรารู้จริง เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มายาวนาน )

ใครเป็นใครใบแบบประกันนี้ ( บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแบบประกัน ) 

ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในแบบประกันนี้

กรณีศึกษา ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถ้าทำประกันผ่านตัวแทนไม่รู้จริง

กรณีศึกษา ทำประกันตรงกับบริษัทประกันคุณจะเสียเปรียบอย่างไร 

คลิป Youtube เพื่อทำให้คุณเข้าใจแบบประกันนี้ สำหรับงานโครงการ

คลิป Youtube เพื่อทำให้เข้าใจสำหรับการตกแต่ง ห้อง ร้านค้า สำนักงาน

ตัวอย่างอาคารชั้นนำประเภทต่างๆ ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการกับ เค.สตรองค์ฯ ในระหว่างปรับปรุงห้องพัก สำนักงาน ร้านค้า

คอนโด

 1. Ashton Asoke , Ashton Chula-Silom , Ashton Silom , Ashton Residence 41
 2. Ideo Q Chidlom-Petburi , Ideo Q Siam-Rachathavi
 3. Eight Thonglor , Noble Ploenchit
 4. Aguston sukhumvit 22
 5. The Pano pharam 3
 6. The Park 24
 7. The Esse Asoke
 8. The Saint Residences
 9. Vittorio sukhumvit 39
 10. Banyan Tree Residences Riverside Bangkok
 11. Magnolias Waterfront Residences
 12. The Emporio Place Sukhumvit 24
 13. คอนโดอื่นๆ

หากท่านสนใจ หรือ มีแผนว่าจะทำประกันระหว่างตกแต่ง ปรับปรุง ห้องพัก ร้านค้า และ ก่อสร้าง งานโครงการ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัยด้านนี้มามากกว่า 10 ปี สามารถให้คำปรึกษา บริการ รวมถึงคำแนะนำที่ดีให้กับท่านได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ ID : @k.strong ,

Email : [email protected]

เบื้องต้น เพื่อป้องกันความจุกจิกที่เกิดจากความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop”][/siteorigin_widget]