รถขนคนเสียชีวิต

รถขนคนเสียชีวิต

รถชนคนบาดเจ็บมาก หรือรถชนคนตาย เสียชีวิต ต้องทำอย่างไร