คู่กรณีมีคนบาดเจ็บ

คู่กรณีมีคนบาดเจ็บ

เมื่อคู่กรณีมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องการไปสถานีตำรวจ