กรณีศึกษา-จะเคลมสีรถยนต์-รอบคัน-ทำไมต้องเสียส่วนร่วม-(-ฉบับเรื่องราว-)