ตัวแทน และ นายหน้า

ตัวแทน และ นายหน้า ต่างกันยังไง

ตัวแทน และ นายหน้า ต่างกันยังไง