ขับรถชนรถที่ขวางประตูบ้าน

ขับรถชนรถที่ขวางประตูบ้าน

ขับรถชนรถที่ขวางประตูบ้าน