บันทึกประจำวัน-กับบ้านโดนไฟไหม้-ทำไมเกี่ยวถึงเกี่ยวข้องกัน