หากกระทำผิดกฏจราจร จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

หากกระทำผิดกฏจราจร จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

หากกระทำผิดกฏจราจร จะโดนค่าปรับอะไรบ้าง