ทำไมต้องทำประกันทั้งหมด จะประกันเฉพาะที่คิดว่าเสี่ยงไม่ได้หรือ -02

ทำไมต้องทำประกันทั้งหมด จะประกันเฉพาะที่คิดว่าเสี่ยงไม่ได้หรือ