ถูกรถชนเข้ามาในร้าน แต่เคลมสินค้าที่เสียหายไม่ได้ -02

ถูกรถชนเข้ามาในร้าน แต่เคลมสินค้าที่เสียหายไม่ได้ -02

ถูกรถชนเข้ามาในร้าน แต่เคลมสินค้าที่เสียหายไม่ได้ -02