ทำไมต้องมาถึงจุดที่บริษัทประกันภัยต้องมาประกาศยกเลิกกรมธรรม์-1