ไม่อยู่บ้านเกินระยะเวลาเท่าใด เคลมประกันไม่ได้

ไม่อยู่บ้านเกินระยะเวลาเท่าใด เคลมประกันไม่ได้

ไม่อยู่บ้านเกินระยะเวลาเท่าใด เคลมประกันไม่ได้