มีกรมธรรม์ แต่ไม่มีความคุ้มครอง

มีกรมธรรม์ แต่ไม่มีความคุ้มครอง

กิจการพังทลาย เพราะมีกรมธรรม์ แต่ไม่มีความคุ้มครอง