เครื่องยนต์เกิดจากความร้อน

เครื่องยนต์เกิดจากความร้อน

ปัญหาเครื่องยนต์ที่เกิดจากความร้อน ทำไมประกันไม่รับผิดชอบ