ส่วนร่วมจากความเสียหาย

ส่วนร่วมจากความเสียหาย

ส่วนร่วมจากความเสียหายอันไม่ได้เกิดจากการชนหรือการคว่ำ