การระบุชื่อผู้ขับขี่

การระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนลดมี .. แต่ชนทีต้องระวัง

การระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ( เฉพาะการประกันประเภท ที่ 1 เท่านั้น ) ลดลงมาได้

โดยสามารถ ระบุชื่อขับขี่ได้ 2 ท่าน และส่วนลดที่ได้นั้น จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ อายุของผู้ขับขี่นั่นเอง !!!!!

ซึ่งแบ่งส่วนลด ตามช่วงอายุดังนี้
อายุ 18 – 24 ปี ลด 5%
อายุ 25 – 35 ปี ลด 10%
อายุ 36 – 50 ปี ลด 15%
อายุ 50 ปีขึ้นไป ลด 20%

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ท่าน มีช่วงอายุที่ต่างกัน เช่น ท่านที่ 1 อายุ 27 ปี , ท่าน ที่ 2 อายุ 40 ปี ก็จะยึดส่วนลดตามอายุของผู้ขับขี่ที่ได้รับส่วนลดน้อยเป็นหลัก ในกรณีนี้ก็คือ ท่านที่ 1 ดังนั้นส่วนลดที่จะได้ก็คือ 10%

แต่แน่นอน โดยสัจจธรรมของความสมดุล
เมื่อมี ขึ้น-ลง , บวก-ลบ ดังนั้นเมื่อมีส่วนได้ ก็ต้องมีส่วนที่เสีย เช่นกัน

ในการระบุชื่อผู้ขับขี่ในกรมธรรม์เอง ก็หนีไม่พ้น ..
เมื่อข้อดี คือการทำให้กรมธรรม์ประกันภัยมีส่วนลด
ข้อเสียก็ต้องมีเช่นเดียวกัน

ข้อที่ควรระวัง หรือข้อควรรู้ สำหรับการระบุชื่อผู้ขับขี่ก็คือ

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หากผู้ขับขี่รถยนต์ คันที่เอาประกันภัย ไม่ใช่ผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อในกรมธรรม์

รถคันที่เอาประกันภัย จะต้องเสีย ส่วนร่วม

2,000 บาท สำหรับ ความรับผิดส่วนแรก ในการจ่ายค่าสินไหมให้กับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย

และอีก

6,000 บาท สำหรับ ความรับผิดส่วนแรก ในความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเอง

ดังนั้นถ้าจะระบุ ผู้ขับขี่ก็ให้แน่ใจนะครับ ว่า 2 ท่านที่ระบุชื่อ คือผู้ที่ บังคับพวงมาลัย ทุกครั้งที่รถคันนั้นถูกสตาร์ทเครื่อง

อย่าหวังเพียงระบุ เพื่อแค่ให้ได้ส่วนลดนะครับ เพราะส่วนลดที่ได้มา อาจจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียไป …