ความเสียหายทรัพย์สิน

เหตุผลดีๆ ที่คุณควรซื้อประกันการเดินทาง

เหตุผลดีๆ ที่คุณควรซื้อประกันการเดินทาง

  1. ต้องใช้เป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งกำหนดทุนประกันขั้นต่ำที่ 1,500,000 บาท โดยต้องคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล ชดเชยกรณีเสียชีวิต และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  2. โรคบางโรคหรือการเจ็บป่วยบางประเภท ไม่สามารถรอการรักษาได้ ต้องมีการรักษาโดยทันที เช่นไส้ติ่งแตก อาหารเป็นพิษรุนแรง
  3. ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาสูงมากโดยเฉพาะอเมริกา ยุโรป และ ญี่ปุ่น
  4. มีความคุ้มครองอื่นๆ ที่มากกว่าประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสุขภาพที่คุณทำอยู่ เช่น การล่าช้าของกระเป๋า การยกเลิกการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของกระเปาเดินทางและทรัพย์สินอื่นๆ

สนใจทำประกันการเดินทาง สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการ และให้คำแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]

ดูข้อมูลในรูปแบบคลิปวิดีโอ