ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันหอพัก รวมทุกอย่างที่เจ้าของอพาร์ตเม้นท์ต้องรู้

ประกันอพาร์ทเม้นท์ ประกันอัคคีภัยอพาร์ทเม้นท์ ประกันหอพัก ประกันอัคคีภัยหอพัก ประกัน All Risk อพาร์ตเม้นต์ เราช่วยคุณออกแบบความคุ้มครองกรมธรรม์ ให้ครอบคลุมที่สุด

ปัจจุบันนี้มีผู้คนสนใจสร้างอพาร์ทเม้นต์ หอพัก เป็นจำนวนมาก เพราะมันเป็นแหล่งรายได้ Passive Income ที่เป็นที่นิยม แต่เงินที่ใช้ลงทุนก็ไม่ใช่น้อยๆ และเมื่อสร้างแล้วก็ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะคืนทุน ดังนั้นการคงอยู่ของตัวอาคารอพาร์ทเม้น หรือ หอพัก จึงเป็นหัวใจของการหารายได้นั่นเอง

ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เจ้าของหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ นึกถึงก็คือ การทำประกันภัยอพาร์ทเม้นท์ หรือประกันหอพัก เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย เช่น อัคคีภัยหรือไฟไหม้กับทรัพย์สินที่ได้ลงทุนไป แน่นอนการทำประกันภัยคือทางออกที่ถูกต้องที่คุณสามารถถ่ายโอนความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับแทน แต่จะทำประกันภัยอพาร์ทเม้นท์ หรือประกันหอพักอย่างไร เมื่อเกิดเหตุแล้วถึงจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมกับบริษัทประกันภัยได้อย่างคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่เสียไป

ช่วงที่ลงมือสร้างหอพัก หรือ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งแน่นอนระหว่างที่ทำการก่อสร้าง ย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไม่ว่าจะตัวอาคารที่กำลังสร้าง หรือ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียง โดยกรมธรรม์ประกันภัยที่คุณต้องทำในช่วงเวลานี้เรียกว่า ประกันภัยตามมูลค่างาน ( Contractor’s all risk ) หรืออาจเรียกในชื่อ ประกันระหว่างก่อสร้าง ประกันผู้รับเหมา ซึ่งเราจะไม่พูดถึงในบทความนี้ แต่ท่านสามารถอ่านเพิ่มได้ที่ website ของ K.strong

แต่วันนี้เราจะมาพูดถึง กรณีที่ตัวอาคารของอพาร์ทเม้นท์ หรือ หอพัก สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเริ่มเปิดดำเนินการแล้ว หมายความว่า มีคนเข้ามาพักแล้ว ห้องยิ่งมาก คนพักก็ยิ่งเยอะ ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยกับทรัพย์สินของเราก็ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

ความเสี่ยงไฟไหม้ เกิดจากคนเช่าที่ใช้สายต่อไม่ได้มาตราฐาน จนทำให้เกิดเหตุกับอพาร์ทเม้นต์

ส่วนหนึ่งของลูกค้า โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ที่ใช้บริการผ่านเรา

สนใจให้เราบริการกดปุ๋มด้านล่างเพื่อติดต่อ

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ลงทุนทำอพาร์ทเม้นท์ หรือ หอพัก ก็คือ เงินที่นำมาลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคาร แน่นอน ทางธนาคารจะมีการบังคับให้เราทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน นั้นก็คือ ธนาคารจะทำประกันมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างนั้นเอง ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นไปได้ว่า มูลค่าทุนประกันที่ธนาคารทำนั้นต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ คุณอาจลงทุนสร้างอพาร์ทเม้นต์ทั้งหมด 50 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง 25 ล้านบาท และ ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และ การตกแต่ง และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยขอกู้ธนาคาร 20 ล้านบาท ธนาคารจะบังคับให้คุณทำประกันภัย ถ้าดูในรายละเอียดกรมธรรม์ของธนาคาร ในส่วนของทุนประกันภัย จะกำหนดไว้ว่าคุ้มครอง สิ่งปลูกสร้างมูลค่า 20 ล้านบาท ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า เมื่อทำประกับกับธนาคารแล้ว ก็คือเรียบร้อย แต่ในความเป็นจริงคือ ยังขาดความคุ้มครองส่วนอื่นๆ อีกถึง 30 ล้านบาท ซึ่งหลายๆ ครั้งเมื่อเกิดความเสียหายกับอพาร์ทเม้นท์ถึงจะทราบประเด็นนี้ เพราะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายได้เต็มจำนวนนั้นเอง และเมื่อเรียกร้องแล้วบริษัทประกันภัย ก็จ่ายค่าสินไหมให้กับธนาคารด้วย เพราะในกรมธรรม์ระบุธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์

ดังนั้น สิ่งที่ต้องทำเพิ่มก็คือ การทำประกันภัยในส่วนที่ยังขาดไป เพื่อให้ทรัพย์สินที่เราลงทุนไปนั้น ได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนนั้นเอง

ส่วนท่านใด ที่ไม่มีภาระกับธนาคารแล้ว หรือ ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนทั้งหมด ก็สามารถทำประกันรวมมูลค่าทั้งหมดได้เลยในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียว

โดยหลักในการทำประกันหอพักหรืออพาร์ทเม้นท์ก็คือ

  1. กำหนดมูลค่าทรัพย์สินของเราให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยในทางประกันภัย ถ้าจะทำประกันหอพัก หรืออพาร์ทเม้นท์ จะแบ่งทรัพย์สินที่จะประกันเป็น 2 ประเภทคือ
    1. สิ่งปลูกสร้าง หรือตัวอาคาร ในกรณีนี้จะไม่รวมถึงฐานราก และ ราคาที่ดิน จะหมายถึงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่เหนือพื้นดิน โดยให้รวมถึง กำแพง รั้ง ประตู ป้อมยาม โรงจอดรถ ศาลพระภูมิ ซึ่งการกำหนดมูลค่าจะมีวิธีการคำนวณตามหลักการประกันภัย
    2. เฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ทรัพย์สินต่าง ทั้งที่ติดอยู่กับตัวอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ Built in หรือใช้คำว่าสิ่งติดตั้งตรึงตรา เฟอร์นิเจอร์ที่เคลื่อนที่ได้ ต่างๆ เช่นอุปกรณ์สำนักงาน ตู้ เตียง รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบไฟฟ้า ประปา วงจรปิด และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ลิฟท์โดยสาร ป้ายต่างๆ ทั้งหมดนี้ในคำจำกัดความเราต้องระบุรายละเอียดทรัพย์สินต่างๆ ให้ครบ ในส่วนของมูลค่าเราก็ประมาณจากเงินที่เราลงทุนไป ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

     2. ดูความเสี่ยงภัยที่เรามี นอกเหนือจากความคุ้มครองไฟไหม้ ในบางครั้งด้วยสภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่นๆ ของตัวอาคารอาจทำให้ความเสี่ยงบางภัยของเราเพิ่มขึ้นมามากกว่าปกติ เช่น ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่ำ ก็อาจเสี่ยงกับความเสียหายจากน้ำท่วม , ตั้งอยู่ในซอยลึก ก็อาจเสี่ยงกับการถูกโจรกรรม หรือ อาคารติดอยู่กับถนน ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายกับคนที่เดินผ่านไปมาหรือรถที่ขับผ่านไปมา ก็ต้องมีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ซึ่งความเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ เราก็ต้องดูและคิดให้ละเอียด เพราะถ้าเกิดเหตุแล้วไม่มีความคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่คุ้มกันกับการที่เราเพิ่มค่าเบี้ยอีกเพียงเล็กน้อย แต่ในกรณีที่เราไม่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ภัย เราก็สามารถยกหน้าที่นี้ ให้กับนายหน้าประกันภัยที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการปิดความเสี่ยงภัยให้เราได้

แต่ความเสียหายประเภทหนึ่งที่เจอกันทุกหอพัก หรืออพาร์ทเม้นต์ก็คือ ความเสียหายที่เกิดจากท่อน้ำแตก ท่อน้ำรั่วหรือน้ำซึม ซึ่งเป็นความเสียหายที่พบได้บ่อยที่สุด ในเรื่องนี้การทำประกันภัยฟอพัก หรืออพาร์ทเม้นต์ สามารถช่วยคุณได้ เพียงคุณซื้อความคุ้มครองในส่วนที่เรียกว่า ความเสียหายเนื่องจากน้ำ โดยกรมธรรม์ประกันหอพัก จะช่วยจ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนของทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการแตก รั่ว ซึม ของน้ำเช่น เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ฝ้าเพดาน แต่ในส่วนของสาเหตุเช่นท่อที่แตก จะไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากถือว่าเป็นสาเหตุของการเกิดเหตุ

    3.เลือกแบบกรมธรรม์และบริษัทประกันให้เหมาะกับความต้องการที่เรามี โดยอย่าลืมว่าในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะมีเนื้อหาต่างๆ ทั้งในส่วนของความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ดังนั้นเราต้องศึกษาหรืออ่านเอกสารให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัย เพราะส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการทำประกันเลย

บางส่วนของลูกค้าที่ทาง เค.สตรองค์ฯ ทำเคลมให้

ดูตัวอย่างการเรียกร้องค่าสินไหม ลูกค้าที่ทำประกันอาพร์ทเม้นท์ ประกันหอพัก ผ่านทางเรา

” สุดท้ายนี้อยากให้คิดเสมอว่าที่เราต้องการทำประกันภัย เพราะเราต้องการให้ทรัพย์สินที่เราลงทุนลงแรงไปได้รับความคุ้มครอง จากเหตุร้ายและความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นอย่าให้ความสำคัญกับเบี้ยประกันภัยมากกว่าความคุ้มครองที่ทรัพย์สินเราควรจะมี ทำประกันทั้งทีก็ทำกับคนที่มีความชำนาญและรู้จริง เพราะเมื่อเกิดเหตุเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง ” 

ท่านสามารถ ดูข้อมูล ในรูปแบบวีดีโอ ได้ตามด้านล่าง

สนใจทำประกันหอพัก อพาร์ทเม้นท์ สามารถติดต่อเราได้ เพราะเรามีประสบการณ์โดยตรงในการประกันภัย เราสามารถให้คำปรึกษา บริการและแนะนำได้

TEL : 02-848-9858-9 , Mobile 083-246-3599 , Line@ @k.strong ,

Email : [email protected]