สี 2K กับ 1K

สี 2K กับ 1K

ความแตกต่างระหว่างสี 2K ( แห้งช้า ) กับสี 1K ( แห้งเร็ว )