เคลมรถน้ำท่วม

เคลมรถน้ำท่วม

ข้อควรปฎิบัติเมื่อต้องการเคลมกับบริษัทประกันภัย ในกรณีรถน้ำท่วมได้รับเสียหาย