ต่อประกันอย่างไร ถ้ากิจการปิดชั่วคราวเพราะโควิด

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้หลายๆธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางธุรกิจไม่มีรายได้ ขาดสภาพคล่อง แต่รายจ่ายบางอย่างยังคงมี การทำประกันภัยก็เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายนี้ ถ้าปรากฏว่า กรมธรรม์ประกันธุรกิจของคุณมาครบกำหนดเอาช่วงนี้พอดี คุณจะทำอย่างไร คุณจะต่อไหม

รวมเอกสารและเงื่อนไขในการเบิกประกัน กรมธรรม์โควิด

คงเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 นั้น ยังยากเกินที่จะควบคุม ณ ปัจจุบัน (14/08/64) โดยเฉพาะไวรัสเดลต้าที่ทำให้อัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าเดิม จนทำให้การรักษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

1 2