กฎหมายน่ารู้ ! หากกระทำผิดกฎจราจรจะโดนค่าปรับอะไรบ้าง

เมื่อขับรถยนต์บนท้องถนน ไม่ได้มีเพียงแค่รถยนต์ของเราเท่านั้นที่เป็นผู้ใช้ ยังมีใครหลายคนที่ใช้ถนนร่วมกับเราอีกด้วย กฎหมายบนท้องถนนจึงได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นกฎระเบียบให้ทุกคนปฏิบัติตาม และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ วันนี้เราได้มีความรู้เรื่องกฎหมายรถยนต์น่ารู้มาฝากกัน โดยจะเป็นเรื่องราวของค่าปรับเมื่อมีการกระทำผิดกฎจราจรที่มีการอัพเดทล่าสุด โดยรายละเอียดการปรับจะมีอะไรบ้างไปดูกัน • การขับรถยนต์บนท้องถนนควรมีใบอนุญาต เพราะไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายจราจร หากขับรถยนต์โดยไม่มีใบรับอนุญาต และขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต จะโดนปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากขับรถยนต์ระหว่างที่ถูกยึดใบอนุญาต จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากพบว่ารถยนต์มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม จะมีความผิดอาญา โดนฟ้องศาลได้ หากพบว่ามีการปิดบัง หรือปิดบางส่วนของป้ายทะเบียนรถยนต์ จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากพบว่าใช้รถยนต์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเสียภาษี จะโดนปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากพบว่า มีการติดไฟนีออนใต้ท้องรถยนต์ หรือติดไว้กับป้ายทะเบียน จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากพบว่ามีการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถยนต์ จะโดนปรับ 400 – 1,000 บาท หากขับรถยนต์ล้ำเส้นหยุดตามกฎหมายกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท หากขับรถยนต์แซงในเส้นทึบ จะถูกปรับ 400 – 1,000 […]