การกำหนดมูลค่าทุนประกันสำหรับการประกันไฟไหม้

อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เบี้ยประกันไฟไหม้ ประกันบ้านพัก เบี้ยประกันไฟจะถูกหรือแพงนั้น ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นอยู่กับทุนประกันในการทำประกันไฟโดยตรง เพราะเบี้ยประกันจะคำนวนมาจากทุนประกันคูณด้วยอัตราประกันภัย ดังนั้นถ้าต้องการให้เบี้ยประกันไฟถูกๆ ก็ต้องคำนวนทุนประกัน หรือกำหนดทุนประกันให้ เหมาะสม คือไม่สูงเกินความเป็นจริง และไม่ต่ำจนบริษัทประกันรู้ว่าเป็นเท็จ เพราะเขามีหลักในการคำนวนทุนประกันครับ โดยเฉพาะตัวสิ่งปลูกสร้าง ในการกำหนดมูลค่าทุนประกันนั้น ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างหรือตัวอาคาร สามารถคำนวนทุนประกันได้อย่างคร่าว ๆ คือ ใช้พื้นที่ภายในตัวอาคาร * จำนวนชั้น * ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ( ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งปลูกสร้างนั้น สร้างยาก ง่ายอย่างไร อยู่ในพื้นที่ใด ) เช่น อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น มีพื้นที่ในตัวอาคารชั้นล่าง 4* 20 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองก็จะประมาณทุนประกันตัวอาคารคร่าวๆ คือ 4 * 20 * 3 * 8,000 = 1,920,000 บาท หรือ อาจประมาณ 2,000,000 บาท โดย […]