การระบุชื่อผู้ขับขี่ ส่วนลดมี .. แต่ชนทีต้องระวัง

การระบุชื่อผู้ขับขี่นั้น ถือเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ทำให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์ ( เฉพาะการประกันประเภท ที่ 1 เท่านั้น ) ลดลงมาได้ โดยสามารถ ระบุชื่อขับขี่ได้ 2 ท่าน และส่วนลดที่ได้นั้น จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ อายุของผู้ขับขี่นั่นเอง !!!!! ซึ่งแบ่งส่วนลด ตามช่วงอายุดังนี้ อายุ 18 – 24 ปี ลด 5% อายุ 25 – 35 ปี ลด 10% อายุ 36 – 50 ปี ลด 15% อายุ 50 ปีขึ้นไป ลด 20% ในกรณีที่ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ท่าน มีช่วงอายุที่ต่างกัน เช่น ท่านที่ 1 อายุ 27 ปี […]