ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์

ในการทำสีรถยนต์นั้น ถ้าจะให้ได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากต้องใช้สีที่มีคุณภาพสูงแล้ว ขั้นตอนการพ่นสีก็ต้องพิธีพิถันและปราณีตด้วย ต้องระมัดระวังทั้งเรื่องความสะอาด อุณหภูมิ เวลาที่ใช้ในการพ่น และ รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ซึ่ง ช่างที่ชำนาญการและมีความใส่ใจในการพ่นจะให้ความสำคัญในทุกๆ ขั้นตอน ซึ่ง ขั้นตอนของการพ่นสีรถยนต์ คือ 1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่เป็นแผลด้วยน้ำยาทำความสะอาด เพื่อเก็บครบไขมันและสิ่งตกค้าง 2. เปิดปากแผลด้วยเครื่องขัดหัวกลม 3. ใช้ปื่นเป่าลมทำความสะอาดชิ้นงานและเช็ดด้วยน้ำยา 4. โป้วสีลงบนชิ้นงานตามสภาพความเสียหาย ประมาณ 3-4 เที่ยว เพื่อสีโป้วเกาะติดกับชิ้นงาน 5. อบสีโป้วด้วยเครื่องอบอินฟาเรด ระยะห่างจากชิ้นงาน 60 – 70 cm. ใช้เวลา 5 นาที ที่ความร้อน 70 – 80 Cและปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิทั่วไป รอสีโป้วเย็นตัวลง 5 นาที 6. ขัดเปิดหน้าสีโป้วและปรับสีผิวสีโป้วให้เรียบเสมอชิ้นงาน และทำความสะอาดพื้นผิวที่ขัด 7. พ่นสีรองพื้น 2-3 เที่ยว เพื่อป้องกันไม่ให้สีพื้นซึม โดยแต่ละเที่ยวต้องทิ้งช่วง 2-3 […]