แผ่นดินไหวภัยธรรมชาติ ที่สร้างความเสียหายรุนแรงทุกครั้งที่เกิด

แผ่นดินไหวมหันตภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงและมากมายทุกครั้งที่มันเกิด ในการประกันภัยทรัพย์สินเอง ก็มีภัยเพิ่ม ที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก ภัยแผ่นดินไหวนี้เช่นเดียวกัน โดยจะคุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นจาก ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือ สึนามิ (Tsunami) หรือ น้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด ทั้งนี้ แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด ต้องเกิดขึ้นโดยสาเหตุทางธรรมชาติเท่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความเสียหายที่เกิดจาก Tsunami เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับชายฝั่ง ภาคใต้ บ้านเรานั้น ก็อยู่ในความคุ้มครองของภัยแผ่นดินไหว นี้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้น ความคุ้มครอง ยังรวมถึง น้ำท่วม อันมีสาเหตุมาจากแผ่นดินไหว อีกด้วย แสดงว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ตำแหน่งใดซักที่หนึ่ง อันอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดน้ำท่วม ใหญ่ตามมา ก็ต้องใช้ภัยแผ่นดินไหวสำหรับความคุ้มครอง ไม่ใช่ภัยน้ำท่วมนะครับ