สิ่งที่ต้องรู้ ในการทำประกันห้องชุดคอนโด

ยินดีต้อนรับคุณลูกค้า เข้าสูการบริการของ เค.สตรองค์ ฯ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการประกันห้องชุด คอนโด เราขอสรุปข้อมูลที่สำคัญก่อนการทำประกันห้องชุด ดังนี้ การอาศัยในคอนโด จะมีกรรมสิทธิ์ 2 ประเภท คือ กรรมสิทธิ์รวม คือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางทั้งหมด กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล คือทรัพย์สินภายในห้องของเรา และผนังซึ่งไม่ได้ใช่ร่วมกับใคร ในการทำประกัน นั้นการทำประกันจะแยกส่วน ทรัพย์สินส่วนกลาง จะถูกทำประกันโดยนิติบุคคล ทรัพย์สินส่วนบุคคล เราต้องทำประกันเอง ( นิติบุคคลอาจขยายความคุ้มครองให้บางส่วน แต่ไม่เพียงพอ ) เวลาทำประกัน ควรแจ้งข้อมูลว่า เราพักอาศัยเอง หรือ ปล่อยให้เช่า เพราะจะนำมาซึ่งความคุ้มครองบางตัวที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าปล่อยเช่าจะไม่ขยายความคุ้มครองเงินสดให้ ( ซึ่งส่วนใหญ่คุ้มครองจำกัดอยู่ที่ 10,000 บาท ) ประเภทของทรัพย์สินในการประกันห้องชุด จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ซึ่งต้องระบุคำจำกัดความให้ครบ คือ สิ่งปลูกสร้าง ทำเล็กน้อย คุ้มครองในส่วนของ ประตู หน้าต่าง กำแพงบางด้าน เฟอร์นิเจอร์ ดูจากมูลค่าทรัพย์สินภายในห้อง […]