ค่าสินไหมทดแทน คืออะไร

ค่าสินไหมทดแทน หรือ บางคนอาจจะเรียกว่า ค่าทำขวัญ ในทางประกัน คือ เงินค่าสินไหมที่ประกันจะจ่ายให้กับผู้บาดเจ็บ เพราะผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวในช่วงที่บาดเจ็บ ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้ โดยจะพิจารณาจาก ระยะเวลาในการพักรักษาตัว และ รายได้ของคนเจ็บ ( สิ่งที่ต้องใช้คือ ใบรับรองแพทย์ และ ใบรับรองเงินเดือน ) กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง ของอุบัติเหตุที่ ทำให้ผู้โดยสารที่มากับรถคันที่ถูกได้รับบาดเจ็บไม่สามารถทำงานได้ เพื่อให้เห็นขั้นตอนปฏิบัติที่ควรจะเป็น เราขอสรุปดังนี้ ในกรณีนี้มีผู้บาดเจ็บถือว่าเป็นคดีอาญา ดังนั้นควรมีการบันทึกประจำวัน เบื้องต้น โดยคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ให้คนเจ็บ หาหมอ ตรวจให้ละเอียดว่ามีการอาการเจ็บเช่นใดบ้าง กรณีบาดเจ็บน้อย ไม่ต้อง Admit ถ้าสำรองจ่ายไปก่อนเก็บใบเสร็จไว้ กรณีบาดเจ็บมาก ต้อง Admit ให้ใช้สิทธิ์ พรบ. โรงพยาบาลประสานกับบริษัทประกันโดยตรง สำหรับค่าเสียหายเบื้องต้น เมื่อคนเจ็บหายดี หรือ พอจะไปสถานีตำรวจได้ ให้นัดหมายทุกฝ่ายอีกครั้งที่สถานีตำรวจ เพื่อให้ ร้อยเวร ทำการสอบถาม และ เจรจาเรื่องค่าสินไหม ถ้าช่องทางชัดเจนว่าใครผิด-ถูก […]