ชน-แลก-แยกย้าย ภายใน 5 นาที อภิสิทธิ์ดีๆ จากประกันชั้น 1

โครงการชนแล้วแยก (Knock for Knock) ภายใต้แนวคิด ‘ชน-แลก-แยกย้าย’ เป็นแนวคิดที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และประหยัดเวลาของคนยุคปัจจุบัน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุที ต้องใช้เวลา 30 นาที – 1 ชั่วโมง ในการเคลม ก็อาจทำให้พลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอีกหลายอย่าง เงื่อนไขโครงการ 1. รถยนต์ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเป็นรถยนต์ เก๋ง กระบะ หรือ รถตู้ เท่านั้น 2. รถยนต์ทั้ง 2 ฝ่ายต้องทำประกันชั้น 1 3. ทั้ง 2 ฝ่ายมีเอกสารชนแล้วแยก (ณ สถานที่เกิดเหตุ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีเอกสารชนแล้วแยกอยู่ในมือค่ะ) 4. เกิดอุบัติเหตุ (ไม่ใช่อุบัติเหตุรุนแรง และไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ) 5. ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ว่า ฝ่ายใด ถูก-ผิด-ประมาทร่วม เมื่อครบถ้วนตามเงื่อนไข ทั้ง 5 […]

ชน-แลก-แยกย้าย ภายใน 5 นาที อภิสิทธิ์ดีๆ จากประกันชั้น 1

หากท่านที่กำลังประสบปัญหารถเฉี่ยวกันชนกัน อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบนท้องถนน แต่ต้องใช้เวลารอพนักงานเคลม กว่า 30 นาที เพื่อไปยังที่เกิดเหตุและออกใบเคลม ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและยังทำให้ท่านเสียเวลางาน โปรดอ่านทางนี้ค่ะ ผู้เขียนมีโครงการดีๆมาแนะนำ ที่จะช่วยให้ท่านและคู่กรณีสามารถแยกย้ายออกจากที่เกิดเหตุได้ภายใน 5 นาที โครงการดีๆนี้มือชื่อว่า ‘โครงการชนแล้วแยก’ โครงการชนแล้วแยก (Knock for Knock) ภายใต้แนวคิด ‘ชน-แลก-แยกย้าย’ เริ่มดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 แต่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ผู้เขียนจึงขอหยิบยกเอาหัวข้อนี้ขึ้นมาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการไปในตัว โครงการชนแล้วแยก เป็นโครงการที่บริษัทประกันวินาศภัยร่วมผนึกกำลังกันจัดทำขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยลดปัญหาการจราจร และช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยให้คู่กรณีแยกย้ายออกจากที่เกิดเหตุภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งหลักการมีอยู่ว่ารถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องทำประกันภัย 1 และเป็นรถยนต์ เก๋ง กระบะ หรือรถตู้ (รถยนต์ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน และไม่เกิน 20 ที่นั่ง) เงื่อนไข รถยนต์ทั้ง 2 ฝ่าย ต้องเป็นรถยนต์ […]