ชั้นของสีรถยนต์

ชั้นของสีรถยนต์ประกอบด้วยชั้นทั้งหมด 5 ชั้น เรียงจากเนื้อเหล็กดังนี้คือ 1. สีพื้นชั้นแรก 2. สีโป้ว เพื่อทำให้พื้นที่ผิวเรียบเนียนตามที่ต้องการ 3. สีพื้น เพื่อเป็นการเตรียมชิ้นงานก่อนที่จะพ่นสีจริง 4. สีจริงชั้นนอก เป็นสีที่เราเห็นด้วยสายตาจากภายนอกของตัวรถ 5. เคลือบเคลียหน้าสี เพื่อให้สีมีความคงทนและเงางาม