ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดกับธุรกิจ 1

ตัวอย่างร้านค้าที่ได้รับความเสียหายจากภัยลมพายุ ลักษณะธุรกิจ  : ร้าน Wedding Studio ประกอบกิจการ  :  รับตัดและให้เช่าชุดวิวาห์ บริการภาพถ่ายทั้งในและนอกสตูดิโอ รวมถึงการแต่งหน้าทำผม การเกิดเหตุ :  เกิดลมพายุรุนแรง ด้านหลังร้านใช้เป็นสวนสำหรับถ่ายภาพ เป็นลาน พายุพัดวนขึ้นไปใต้หลังคาด้านหลังของ อาคาร ทำให้ฝ้าได้รับความเสียหายและน้ำฝนจำนวนมาก เข้าภายในอาคารทำให้ได้รับความเสียหาย ความเสียหายเบื้องต้น : ฝ้าเพดาน หลอดไฟและสายไฟฟ้า ชุดวิวาห์ ค่าสินไหมที่จ่าย : 55,900 บาท                                                         […]