ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดกับธุรกิจ 3

ตัวอย่างร้านอาหารที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ลักษณะธุรกิจ : ร้านอาหาร การเกิดเหตุ : ร้านขายข้าวมันไก่ที่อยู่ติดกัน เกิดถังแก็สระเบิด ทำให้เพลิงไหม้แล้วไฟประทุมาโดนร้านอาหารของผู้เอาประกัน ได้รับความเสียหาย ความเสียหายเบื้องต้น : ตัวอาคาร เฟอร์นิเจอร์ ระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด ค่าสินไหมที่จ่าย : 510,284.00 บาท                                                                               […]