ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดกับธุรกิจ 4

ตัวอย่างอพาร์ทเม้นท์ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ลักษณะธุรกิจ : อพาร์ทเม้นท์ หอพัก การเกิดเหตุ : เกิดฝนตกหนัก ท่อระบายน้ำที่ถนนด้านนอกระบายไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมถนนในซอย ประกอบกับมีรถเข้าออก ซอยจึงทำให้น้ำไหลล้นเข้ามาในอาคาร จำนวนมาก และไปขังอยู่ในช่อง Service ของลิฟท์ที่อยู่ใต้ดิน ทำให้ลิฟท์ช็อตได้รับความเสียหาย ความเสียหายเบื้องต้น : ระบบลิฟท์และอุปกรณ์ ค่าสินไหมที่จ่าย : 301,656.00 บาท                                                                     […]