ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดกับธุรกิจ 2

ตัวอย่างโรงงานที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย ลักษณะธุรกิจ  : โรงงานผลิตสี ประกอบกิจการ : ผลิตสีพ่นรถยนต์และสีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ การเกิดเหตุ : โรงงานที่อยู่ติดกัน เกิดเพลิงไหม้แล้วไฟประทุมาโดนหม้อแปลงไฟ ในโรงงานของผู้เอาประกัน ไฟระอุเป็นเวลา หลายชั่วโมงทำให้ตัวอาคารและสต็อกสินค้าได้รับความเสียหาย ความเสียหายเบื้องต้น : อาคาร กระจก สต็อกสินค้า หม้อแปลง กำแพง รถบรรทุก 1 คัน ค่าสินไหมที่จ่าย : 3,030,244.00 บาท ( ไม่รวมความเสียหายของรถบรรทุก ) หมายเหตุ ในการประกันรายนี้ ใช้เทคนิคการประกันแบบประกันร่วม คือใช้บริษัทประกันทั้งหมด 4 บริษัท ร่วมกันรับประกันตามสัดส่วน เนื่องจากผู้เอาประกันทำธุรกิจผลิตสี ซึ่งในทางประกันมองว่ามีความเสี่ยง การประกันร่วมจะทำให้บริษัทประกันรับงานและจ่ายเคลม ได้ง่ายกว่าการประกันผ่านบริษัทประกันเพียงรายเดียว                                         […]