ตารางการประกันรถยนต์ ประเภทต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองการประกันรถยนต์ ประเภท ความคุ้มครองต่างๆ ข้อดีข้อเสีย โดยเปรียบเทียบ การประกัน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความรับผิดต่อผู้เอาประกัน เอกสารแนบท้าย ต่อชีวิต หรืออนามัย ร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อตัวรถ ความสูญหาย และไฟไหม้ อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ค่ารักษา พยาบาล ประกันตัว ผู้ขับขี่ ระดับความประหยัด ทุนใน เอาประกัน ซ่อมรถผู้ สถานการณ์ ที่เคลมได้ ความง่ายใน การเคลม 1 x x x x x x x 0 4 4 4 2 x x – x x x x 2 0 0 1 3 […]