ทำสีรอบคัน 11 ขั้นตอนเปลี่ยนโฉมรถคู่ใจให้ดูใหม่

เป็นเรื่องทั่วไปสำหรับคนรักรถ เมื่อรถใช้มาซักระยะสีเริ่มหม่น หรือมีแผลเป็นริ้วรอยไม่น่ามอง ก็อยากจะถือโอกาส แต่งตัวให้รถเสียใหม่ ความคิดเรื่องการทำสีรอบคัน ก็จะเริ่มมีเข้ามาในสมอง วันนี้เราจะมีข้อมูลให้เห็นว่าขั้นตอนทำสีรอบคัน เพื่อให้รถออกมาสวยงามดังใจเป็นเช่นไรบ้าง 1. กรณีที่มีการทำประกันภัยประเภท 1 ไว้ ก็ต้องเริ่มจากการแจ้งเคลมก่อน เคลมสีรอบคัน ก็จะต้องเคลมทั้งหมด 13 ชิ้นงานรอบตัวรถ ส่วนร่วมมากน้อยก็ว่ากันไปตามประวัติการประกันที่ผ่านมา 2. เมื่อมีการเคลมแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสีรอบครับซึ่งเริ่มจากการล้างทำความสะอาดตัวรถรอบคัน 3.ขูดสีรถออกทั้งหมดจนเห็นเนื้อเหล็ก 4. พ่นสีพื้นหรือสีเกาะเหล็กรอบตัวรถทั้งหมด เพื่อให้สีที่จะลงต่อไปเกาะกับเนื้อเหล็ก 5. ในกรณีที่มีการเคาะเนื่องจากรถมีแผลบุบ ต้องมีการใช้สีโป้วทับบริเวณที่พ่นสีพื้นไว้ เพื่อทำให้ผิวของรถบริเวณนั้นเรียบ ลดการเกิดสนิมและการยุบตัวของสีรถ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน เพื่อให้สีโป้วแห้งสนิทตามธรรมชาติ 6. ขัดสีโป้ว ( ใช้น้ำธรรมดาขัด ) เพื่อดูว่ายังมีรอยแผลอยู่หรือเปล่า สีของรถเรียบหรือไม่ ถ้ายังมีรอยหรือเกิดรูเนื่องจากการจมของสี จะต้องกลับไปลงสีโป้ว และอบสีโป้วซ้ำอีกครั้ง แล้วขัดสีโป้วอีกครั้งหนึ่ง 7. นำรถไปล้างด้วยน้ำธรรมดาอีก 1 รอบเพื่อเตรียมที่จะเข้าห้องพ่นสีจริง 8. นำรถเข้าห้องพ่นสีจริงในห้องอบสีโดยเฉพาะเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นหรือสารเคมีที่ทำให้สีรถเพี้ยน ต้องพ่นทั้งหมด 3 […]