นายหน้าประกันภัยที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

นายหน้า ประกันภัยในทุกวันนี้ มีมากมายหลากหลายเจ้า หลายบริษัท และจะรู้ได้อย่างไรว่า นายหน้าคนไหน ที่ไหน ดีหรือไม่ดี โดยในเบื้องสามารถวัดได้จากพฤติกรรม , ความใส่ใจต่อลูกค้าทั้งก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันภัย และ หลังจากที่ลูกค้าตัดสินใจทำประกันภัยไปแล้ว สามารถดูหรือสังเกตพฤติกรรมของนายหน้าประกันภัยได้ เพื่อนำมาตัดสินใจที่จะทำประกันกับนายหน้าคนนี้หรือไม่ คุณสมบัติของนายหน้าประกันภัยที่ดี ที่มีต่อลูกค้า ก่อนทำประกันภัย เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี รู้จักตั้งคำถาม และ ช่างสังเกต เนื่องจากต้องทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า หรือหาให้ได้ว่าความคุ้มครองใดที่จำเป็นสำหรับลูกค้าแต่ละราย  ( พูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือ ในแบบประกันที่ลูกค้าต้องการทำนั้น ความเสี่ยงที่เขามีคืออะไร เช่น ลูกค้าเป็นร้านขายสินค้าเด็ก ตั้งอยู่ริมถนน ก็ต้องแนะนำประกันร้านค้า ที่ต้องมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง ความเสียหายของกระจก มีความคุ้มครองโจรกรรมและเงินสด เพิ่มเติมจากความคุ้มครองพื้นฐานอื่นๆ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องอาศัยระยะเวลาที่รู้จักลูกค้ามา ,การพูดคุยกับลูกค้า รวมไปถึงการเข้าสำรวจภัย และ อื่นๆ เพิ่มเติม ) มีความละเอียดรอบคอบ ต้องเก็บรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการทำประกันภัยให้ครบถ้วน ใส่ใจทั้งรายละเอียดที่สำคัญ และ รายละเอียดปลีกย่อย ต่างๆ ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดการทำประกันที่สำคัญ ให้ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจน ตรงจุดใดที่เป็นข้อควรระวัง หรือเป็นเงื่อนไขก็ต้องบอกกล่าวอย่างชัดเจน ไม่มีหมกเม็ด […]