ว่าด้วยเรื่องการสำรวจภัย .. อีกหนึ่งหน้าที่ของคนทำประกันภัย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางเรา K.Strong ได้ไปทำการสำรวจภัย ( Risk Survey ) ที่โรงงานเมล็ดพันธุ์พืชแห่งหนึ่ง แถวบางเลน นครปฐม จึงอยากจะแบ่งปันข้อมูลอีกมุมหนึ่งของการประกันภัย การสำรวจภัยนั้นเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของ บริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมีการสำรวจภัยทุกรายไป โดยส่วนใหญ่การสำรวจภัย จะทำกับธุรกิจที่มีทุนประกันสูงระดับหนึ่ง เป็นธุรกิจที่มีความสลับซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจ หรือเป็นธุรกิจบริษัทประกันต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดก่อนออกใบเสนอราคา ข้อมูลหลักๆ ที่ทางบริษัทประกันภัย ต้องการในการสำรวจภัย มีดังนี้ ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง, จำนวนอาคาร, สภาพของอาคาร บริเวณข้างเคียงเป็นอย่างไร ภาพรวมของธุรกิจ จำนวนคนงาน เวลาเปิดปิด ลักษณะของการดำเนินกิจการ ว่าทำอะไร กระบวนการผลิต, มีสต็อคมากน้อยเพียงใด, การหมุนเวียนเร็วไหม, พื้นที่ในการจัดเก็บสต็อค, เครืองจักรที่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร ระบบรักษาความปลอดภัย วิธีการบริหารจัดการภายในสถานที่ประกอบการ เช่น มีการแบ่งพื้นที่สูบบุหรี่ชัดเจนไหม, บริเวณที่มีการเก็บวัตถุไวไฟ มีการบริหารจัดการอย่างไร ระบบรักษาความปลอดภัย, อุปกรณ์ในการดับเพลิง, ทีมงานที่ดูแล, การฝึกซ้อม, เมื่อเกิดเหตุจะมีการเตือนภัยอย่างไร, จำนวน รปภ. […]