ประกันการเดินทาง อีกหลายความคุ้มครองที่คุณอาจไม่รู้

หลายไม้เด็ด ประกันการเดินทาง ที่คุณไม่เคยรู้จากใคร ปัจจุบันนี้เนื่องจาก Life Style ของคนปัจจุบันคือการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ต่างประเทศ หลังจากมุ่งมั่นทำงานหนักมาหลายเดือน การได้เดินทางไปยังที่ใหม่ๆ ชิมอาหารต่างถิ่น และถ่ายรูปลง Social จึงเป็นเหมือนการ Refresh ให้กลับมามีพลังก่อนที่จะเริ่มลุยงานหนักกันอีกครั้ง ดังนั้นกรมธรรม์การเดินทาง ( Travel Insurance ) จึงเป็นแบบกรมธรรม์ที่เริ่มมีความนิยมในหมู่นักเดินทาง เพราะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล การคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกการเดินทาง และอื่นๆ แต่ในเนื้อหาต่อไปนี้เราจะเจาะลึกในส่วนที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน แต่รับประกันว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อบรรดานักเดินทางมืออาชีพแน่นอน เริ่มจาก 1.ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันการเดินทาง ไม่ได้แค่เฉพาะระยะเวลาตามตั๋วเครื่องบิน คือ เริ่มต้น 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย โดยอ้างอิงเวลาที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทาง สิ้นสุด 2 ชั่วโมงหลังจากเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย โดยอ้างอิงเวลาที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทางเช่นกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเริ่มต้นและสิ้นสุดจะต้องเป็นวันเดียวกับที่วันที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย   ยกตัวอย่างเช่น ถ้าในกรมธรรม์ระบุวันคุ้มครองว่าวันที่ 1 มีนาคม ถ้าตั๋วเดินทางของคุณระบุเวลาว่า 8.00 น ก็แสดงว่ากรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่ เวลา 6.00 […]