ตกแต่งคอนโด, ร้านค้า สำนักงาน กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ( CAR ) ที่ผู้รับเหมาจำเป็นต้องทำ

ในงานรับเหมาหรืองานก่อสร้าง 1 งาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆ เช่นการตกแต่งห้อง ตกแต่งคอนโด ตกแต่งร้านค้า ผู้รับเหมาต้องสัมพันธ์กับบุคคล และ ทรัพย์สินมากมาย ซึ่งหมายถึงตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง ถ้ายิ่งใช้เวลายาวนาน ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มเป็นเงาตามตัว อิฐหรือเครื่องมือเพียงชิ้นเดียว อาจสร้างความเสียหายได้ ตั้งแต่ 0 – หลักล้านบาท เพราะไม่สามารถเลือกได้ว่าจะตกลงมาโดนใครหรือสิ่งใด ดังนั้น การทำกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ประกันงานก่อสร้าง ( Contractor All Risks Insurance ) หรือที่บางคนเรียกว่ากรมธรรม์ประกันผู้รับเหมา คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยแบ่งเบาความเสี่ยงที่ผู้รับเหมาจะได้เจอ ในระหว่างที่มีการตกแต่งห้อง ตกแต่งคอนโดหรือตกแต่งร้านค้า ประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างนั้นมีมากมาย  1. คุ้มครองมูลค่างานของผู้รับเหมา ซึ่งหมายถึง งานก่อสร้างตามสัญญา ทั้งงานถาวรและชั่วคราว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องมือต่างๆ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าภาษี … คือรวมค่าใช้จ่ายรายการต่างๆ ที่อยู่ใน BOQ ทั้งนี้เมื่อการการสร้างดำเนินไปยิ่งนานเท่าใด มูลค่างานของผู้รับเหมาที่อยู่ใน Site งานก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัว งานระบบที่ต้องวาง ไม่ว่า ไฟฟ้า […]