เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้างหรือไม่

เครื่องจักรอยู่ใน Site งาน และมีการทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ ( CAR )  ดังนั้นเครื่องจักรเสียหายก็ต้องได้รับความคุ้มครองสิ ? ขอตอบ ตรงนี้เลยว่า เป็นความเข้าใจที่ผิดครับ ! เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ถ้าเกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง แต่ถ้าเครื่องจักรได้รับอุบัติเหตุ และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น เครนล้มทับบ้านข้างเคียง ในกรณีนี้ความเสียหายของบุคคลภายนอก คือ บ้านข้างเคียงจะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สรุปกันให้ชัดคือ ตัวเครื่องจักรที่ได้รับอุบัติเหตุ ถ้าเครื่องจักรเสียหายไม่คุ้มครอง แต่ความเสียหายชองบุคคลภายนอกที่เกิดจากเครื่องจักรนี้ จะได้รับความคุ้มครอง เพื่อให้ชัดเจน ว่าทำไมเครื่องจักรในการก่อสร้างไม่ได้รับความคุ้มครอง ก็เพราะ ในการกำหนดมูลค่างานการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญของทุนประกัน ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง ไม่ได้มีการใส่ราคาเครื่องจักรนั้นๆ ลงมาในทุนประกันภัย เนื่องจากเครื่องจักรในการก่อสร้างแต่ละตัว มีราคาค่อนข้างสูง และถือเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ที่สามารถไปใช้กับงานก่อสร้างอื่นๆ ได้อีก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับเหมาจะเช่าเครื่องจักรเหล่านี้มาใช้งาน ไม่ได้ซื้อเอง ดังนั้นเมื่อมูลค่าของเครื่องจักรไม่ได้ถูกรวมอยู่ในทุนประกันภัย ผลคือเครื่องจักรจึงไม่ได้รับความคุ้มครองนั่นเอง นอกจากนั้นสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือในการก่อสร้างจะมีแบบประกันที่รองรับความคุ้มครอง ความเสียหายโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือกรมธรรม์ประกันเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery […]

การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery Insurance )

ในฐานะที่คุณเป็นคนๆหนึ่ง คุณคิดว่า มือทั้ง 2 ข้างของคุณมีความสำคัญแค่ไหน ในลักษณะเดียวกันถ้าคุณคือผู้รับเหมางานก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมมีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้ารถตักดินเกิดอุบัติเหตุใน site งาน หรือ รถเครนล้มจากพายุ ไม่ว่าคุณคือผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าของรถเครน รถตักดินนั้น หรือ เป็นผู้ให้เช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง ความเสียหายที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือ เครื่องจักรมูลค่าหลายแสน ที่หาเงินให้คุณมาหลายล้าน ไม่สามารถทำงานต่อไปได้แล้วจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม การประกันเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับผู้รับเหมา ( Contractor’s Plant and Machinery Insurance : CPM ) จึงมีบทบาทที่จะเข้ามาช่วยเจ้าของเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการก่อสร้าง การรับเหมา หรือเป็นรถที่จดทะเบียนใช้ในภาคการเกษตร ให้สามารถบรรเทาต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรต่างๆ เหล่านี้ โดยในส่วนของเครื่องจักร ที่สามารถทำประกันได้อาจแบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น 1. เครื่องจักรที่ใช้ในการปรับหน้าดิน ไม่ว่าจะเป็น รถเกลี่ยดินแบบตีนตะขาบ/แบบล้อยาง ,รถตักดิน , รถปรับหน้าดิน, รถขุด 2. เครื่องจักรก่อสร้างถนน เช่น รถบดถนนแบบต่างๆ เครื่องบดอัดดินแบบกระแทก […]

ใครเป็นใคร ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน ( Contractor’s All Risk )

ในกรมธรรม์ประกันตามมูลค่างาน หรือ กรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง นั้นเป็นกรมธรรม์หนึ่ง ซึ่งมีหลายบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยแต่ละคนก็จะมีหน้าที่และผลกระทบที่เกี่ยวข้องในกรมธรรม์แตกต่างกันไป ดังนี้ คู่สัญญาของสัญญาว่าจ้าง อันได้แก่ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับเหมา ซึ่งทั้ง 2 บุคคลนี้ จะถูกดึงมาเป็น ผู้เอาประกันภัย ในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ ประเด็นคำถามที่พบบ่อยๆก็ คือ ถ้าผู้รับเหมาเป็นคนทำประกัน เป็นคนจ่ายเบี้ย ทำไมต้องเอาผู้ว่าจ้างมาเป็น ผู้เอาประกันภัยด้วย? ที่ต้องนำผู้ว่าจ้าง มาเป็นหนึ่งใน ผู้เอาประกันภัยด้วย เหตุผลก็คือ กรณีที่ระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง แล้วเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ถ้ามีการฟ้องร้องเป็นคดีกันและผู้เสียหายฟ้อง ผู้ว่าจ้างเป็นจำเลยร่วมในคดี การที่ผู้ว่าจ้างเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัย ก็จะทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความคุ้มครองและต่อสู้ทางคดีจากบริษัทประกันภัยด้วย ในการทำงานนั้นผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ผู้รับเหมาหลัก ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก ความเสียหายนี้จะได้รับความคุ้มครองด้วยไหม? ในกรณีนี้ ผู้รับเหมาย่อยรายอื่นๆ สามารถได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ด้วย ถ้า ในกรมธรรม์มีการระบุ ในส่วนของ ผู้เอาประกันภัยว่า นาย……. ในฐานะ ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บจ. ……….. ในฐานะผู้รับเหมา และหรือ ผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้าง […]

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น (ประกันระหว่างก่อสร้าง)

ในการก่อสร้างหรืองานรับเหมาหนึ่งงาน เหตุการณ์มากมายอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบทั้งผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอก ถ้าคุณคือผู้รับเหมา เคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไหม ? ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันระหว่างก่อสร้างไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้ ไฟไหม้ ทำให้อาคารที่สร้างอยู่ได้รับความเสียหาย  ( ไฟไหม้ ในระหว่างผู้รับเหมาทำงาน ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดไฟไหม้ และอาคารที่ก่อสร้างได้รับความเสียหาย ในกรมธรรม์ประกันระหว่างก่อสร้าง สามารถเคลมได้ )   ระบบไฟฟ้าที่วางไว้เสียหาย เนื่องจากน้ำฝนซึมผ่านอาคารมาโดนตู้ไฟ ( ผู้รับเหมาไปปรับปรุงร้านค้า ในอาคารที่เก่ามา โดยผู้รับเหมาได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จแล้ว แต่ปรากฏว่าฝนตกหนักมาก และอาคารเก่า จึงทำให้นำฝนไหลซึมตามอาคารมาทำให้ แผงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เสียหาย ทำให้ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ความเสียหายนี้สามารถเคลมได้ )   ทดสอบระบบแรงดันน้ำ ท่อน้ำที่วางไว้ทนแรงดันไม่ไหว หลุดออกมาน้ำท่วม ( การปรับปรุงระบบน้ำ ในอาคารที่ใช้งานปกติ คือความยากของผู้รับเหมา เพราะการคำนวนขนาดของท่อ และ วัสดุอื่นๆ ย่อมพลาดไม่ได้ เพราะถ้าเปิดระบบน้ำ แล้วแรงดันน้ำมีมากเกินกว่า ข้อต่อของท่อจะรับได้ย่อมหมายถึงน้ำมหาศาล ที่จะไหลล้นลงมาและทำลายทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ด้านล่าง โดยความเสียหายเหล่านี้ก็สามารถเคลมประกันได้เช่นกัน ถ้าทำประกันระหว่างก่อสร้างเอาไว้ )   […]

รวมทุกอย่างที่ต้องรู้ในการประกันห้องชุด ประกันอัคคีภัยคอนโด

  ในการประกันคอนโด หรือประกันห้องชุด ซึ่งอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้น ผู้อยู่อาศัยก็ต้องการให้คุ้มครองอัคคีภัยและภัยอื่นๆ แต่ท่านรู้หรือไม่การประกันอัคคีภัยคอนโดนั้นมีรายละเอียดอยู่หลายอย่างที่แตกต่างจากการประกันที่อยู่อาศัยทั่วไป เนื่องจากห้องชุดของคอนโดนั่น มีลักษณะเฉพาะ คือการที่เจ้าของห้องชุด หลายรายต้องมาอยู่อาศัยร่วมในอาคารเดียวกัน ใช้ทรัพย์สินส่วนกลางร่วมกัน คอนโด จึงเป็น “ อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้ เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง “ ตามความหมายของ  อาคารชุด ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด ดังนั้นท่านอาจจะเคยเจอกับปัญหาเหล่านี้ น้ำรั่วจากห้องชั้นบน ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ฝนตก น้ำซึมเข้ามาในห้อง ก็อกน้ำหรือสายฉีดเราเสีย น้ำไหลออกมาท่วมห้องเราและข้างๆ ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดอัคคีภัยไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหาย โดนงัดประตูห้องเข้ามาขโมยของ ปล่อยห้องให้เช่า แล้วผู้เช่าไม่ดูแลปล่อยให้ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำท่วมห้อง ประกันแล้วเคลมไม่ได้ หรือต้องยุ่งยากไปเคลมกับทางอาคาร ซึ่งได้ความเสียหายไม่เต็มที่ ประกันตรงกับบริษัทประกันภัย แต่เวลาเกิดเหตุไม่มีใครแนะนำ ทำให้ยุ่งยากและเคลมได้ไม่เต็มที่ โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นเสมอๆ กับ คนที่พักอาศัยในคอนโด ทั้งที่ได้ทำหรือไม่ได้ทำประกันคอนโด       ดังนั้นในเรื่องของกรรมสิทธ์ สำหรับผู้ที่พักอาศัยในคอนโดนั่น จึงต้องเข้าใจคำเหล่านี้ ทรัพย์สินส่วนบุคคล  หมายถึง “ห้องชุด […]

ประกันงานก่อสร้าง ถูกนิติบุคคลอาคารบังคับให้ทำ แต่สุดท้ายกลับได้ใช้

ปัจจุบันนี้ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ที่เข้าไปทำการปรับปรุง ตกแต่งร้านค้า หรือคอนโด นั้น จะถูกกฎเกณฑ์ทางนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้ต้องมีการประกันระหว่างที่มีการปรับปรุงห้อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้รับเหมามักจะมีความคิดว่า ในการทำงานปรับปรุง ตกแต่งร้านค้า หรือคอนโด ซึ่งใช้เวลาไม่นานนั้น ความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุจะมีได้อย่างไร เงินที่เสียเป็นค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง ก็จะสูญเสียไปเปล่าๆ ไม่มีประโยชน์ แต่ต้องทำเพราะถูกบังคับ แต่ในความเป็นจริง มีหลายกรณีที่เกิดอุบัติขึ้นโดยไม่ตั้งใจและไม่คาดคิด ซึ่งก็ทำให้เกิดความเสียหายตามมาจำนวนมาก เราเลยนำเสนอตัวอย่างความเสียหายเล็กๆน้อย ที่เกิดขึ้น และสามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันภัยได้จากการทำกรมธรรม์ประกันงานก่อสร้าง 1.โครงการเปลี่ยนกระจกอาคาร กระจกเกิดการแตกระหว่างทำการเปลี่ยน                 มูลค่าความเสียหายกระจก 1 บาน 49,000 บาท 2.ปรับปรุงร้านค้าในห้างสรรพสินค้า ฝนตกหนัก น้ำไหลซึมผ่านอาคารเข้ามาโดนแผงวงจรไฟฟ้าเสียหาย                 มูลค่าความเสียหาย 25,900 บาท 3.ปรับปรุงสำนักงาน หัวระบบสปิงเคิลน้ำที่เชื่อม ทนแรงดันน้ำได้ไม่เพียงพอ   […]

การประกันระหว่างรื้อถอนอาคาร รื้อถอนระบบ รื้อถอนโครงสร้าง รื้อถอนห้อง

ในปัจจุบัน ต้องยอมรับการเทคโนโลยี ในการรื้อถอน ตึก อาคาร บ้านเรือน มีการพัฒนาไปอย่างมากมาย แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าจะได้รับความปลอดภัย 100% เต็ม เพราะยังคงต้องอาศัยแรงงานของคน และ ในการทุบหรือรื้อถอน ระบบในร้านค้า,ห้องสำนักงาน,คอนโดหรือรื้อถอนอาคาร โครงสร้างต่างๆ รวมไปถึงการรื้อถอนระบบต่างๆในโรงงาน แต่ละครั้งก็ต้องใช้ความละเอียดและความระมัดระวังอย่างมาก ความเสี่ยงจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาของการรื้อถอนนั้น และนี่คือสิ่งที่ผู้รับเหมาต้องพึงระวัง เพราะอาจเป็นปัจจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต้องเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว การประกันการรื้อถอนอาคาร หรือตึก หรือรื้อถอนระบบ รื้อถอนโครงสร้างต่างๆนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการประกันระหว่างก่อสร้าง จึงถือว่ามีความสำคัญมาก สำหรับผู้รับเหมา ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนตึกอาคาร หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้เครื่องมือทีมีมูลค่าแพง ใช้แรงงานคน ต้องใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ เพราะในการรื้อถอนแต่งละครั้ง บางงานก็มีข้อจำกัดและข้อกำหนดมากมายจากผู้ว่าจ้าง เช่นการรื้อถอนในโรงพยาบาล ก้จะมีข้อกำหนดเรื่องฝุ่น เสียง และความปลอดภัย ดังนั้นในการรื้อถอนจึงต้องมีขั้นตอน และ กรรมวิธีมากมาย ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ซึ่งถือมีความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากผู้รับเหมาจะไม่สามารถจะรับประกันเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของงานได้อย่างเต็มที่ และบ่อยครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดการณ์ถึงจำนวนเงินที่ต้องชดใช้แก่ผู้เสียหายได้ เพราะนอกจากความเสียหายที่เกิดกับมูลค่างานของท่านเอง ท่านยังต้องชดใช้บุคคลที่3 ที่ได้รับความเสียหาย และชดใช้ให้แก่อาคารในกรณีที่ความเสียหายเป็นวงกว้างด้วย ประกันงานก่อสร้างจึงเข้ามาช่วยได้ ทำไมต้องเป็น K.STRONG […]