ประกันภัยบุคคลที่ 3 ระหว่างตกแต่ง คอนโด ร้านค้า และประกันความเสี่ยงทรัพย์สินของอาคาร

ประกันภัยบุคคลที่สาม ( ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ) ระหว่างตกแต่ง รื้อถอน คอนโด ร้านค้า ในศูนย์การค้า ซึ่งนอกจากความเสียหายของบุคคลที่3 แล้ว ประกันยังครอบคุลมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของตัวอาคาร ประกันประเภทนี้เป็นการประกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้รับเหมา ในระหว่างที่ผู้รับเหมา เข้าไปปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน ห้องชุดในคอนโด อาคารสำนักงาน หรือ ร้านค้า ในห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง หรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของอาคาร รวมถึงชดเชยความเสียหายจากความรับผิด ที่ประกันต้องชดใช้ให้กับบุคคลที่สาม (บุคคลที่3 , ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ) ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาที่รับงานตกแต่งห้อง หรือร้านค้า สำนักงาน คุณอาจจะเจอทางนิติบุุคคลกำหนดกฎเกณฑ์ ให้ทำประกันภัยบุคคลที่3 หรือ อาจเรียกว่าประกันความรับผิดบุคคลภายนอก ซึ่งคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องทำ เหตุผลก็เพราะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งผู้รับเหมา ผู้ว่าจ้างและนิติบุคคลอาคารชุดเคยเจอปัญหาเหล่านี้ เจาะสว่านเข้าไปในกำแพงเจอท่อน้ำดี น้ำทะลักออกมา แกะกระเบื้อง กระเบื้องหล่นไปตัดหัวก็อกน้ำขาด น้ำท่วมพื้นไม้ ร่อนทั้งห้อง ทดสอบแรงดันน้ำ ข้อต่อท่อแยกออกน้ำพุ่ง ข้อต่อน้ำหลุด ช่วงกลางคืน เช้ามาน้ำท่วมห้องเราและห้องด้านล่างเสียหาย ขนของเข้าลิฟท์ ทำลิฟท์เสียหาย เครื่องมือตกลงไป […]