ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ (ประกันร้านค้าและโรงงาน)

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ ซึ่งการมีหรือทำประกันร้านค้าและโรงงานไว้ เมื่่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น จะทำให้สามารถเคลมค่าเสียหายคืนจากประกันภัยได้ เกิดไฟไหม้ สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของเรา  ( ไฟลุกไหม้ร้านค้าหรือโรงงาน สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สต็อกสินค้า , สินค้าภายในร้าน , เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ  จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   น้ำท่วมใหญ่ สต็อกสินค้าพังยับเยิน ( น้ำท่วมโรงงาน ร้านค้า สต็อกสินค้า หรือ สิ่งที่มีมูลค่าต่างๆ ได้รับความเสียหาย จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   พายุฝนรุนแรงพัด หลังคาเปิด น้ำฝนไหลผ่านเข้ามาในอาคาร  ( สภาพอากาศไม่เป็นใจ พายุฝนรุนแรงมาก จนพัดหลังคาของโรงงานหรือร้านค้าเปิด ทำให้น้ำฝนไหลผ่านเข้ามาในอาคาร และอาจทำให้สินค้าหรือเครื่องมือ เครื่องจักรเกิดความเสียหาย จากสาเหตุนี้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   เครื่องจักรเกิดระบบขัดข้อง เสียหาย ทำงานไม่ได้ ( เครื่องจักรภายในโรงงานเกิดขัดข้อง เสียหาย ทำให้ทำงานต่อไม่ได้ กรณีนี้ถ้ามีประกันโรงงาน ก็จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากประกันได้ )   ค่ำคืนร้านปิด โจรงัดร้าน เข้ามาขโมยสินค้าและเงินสดในตู้นิรภัย ( ตอนกลางคืนเมื่อทำการปิดร้านค้า […]