อยากทำประกันร้านค้า โกดังเก็บสินค้า ต้องรู้อะไรบ้าง

แม้ว่าการซื้อขายผ่านออนไลน์กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ แต่ใช่ว่าการมีร้านค้า หรือหน้าร้าน จะหมดเสน่ห์ไปเสียเลย ร้านค้ายังคงเป็นสถานที่หลักในการนำลูกค้าเข้าร้านแต่การเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์ก็เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนอกจากจะมีหน้าร้านแล้ว บางครั้งเราอาจจะมีโกดังเก็บสินค้าด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่ามูลค่าของสินค้าที่เก็บไว้ทั้งที่ร้านหรือโกดังเก็บสินค้านั้น รวมๆ กันแล้วก็เป็นเงินจำนวนมหาศาล เมื่อเทียบกับทรัพย์สินอื่นที่เรามี โดยความเสียหายของสต็อกสินค้านั้น นอกจากจะเสียหายด้วยไฟไหม้ได้แล้ว หลายๆ ครั้งมันก็สามารถเสียหายจากสาเหตุอื่นๆได้อีกด้วย เช่น น้ำท่วม ลมพายุ วันนี้เราจะบอกหลักในการทำประกันภัยร้านค้า หรือโกดัง ที่จำเป็นให้คุณทราบ เพื่อคุณจะได้กรมธรรม์ประกันภัยที่มีคุณภาพ ไม่ใช่เพียงสัญญาที่เป็นกระดาษแต่ไม่สามารถเคลมได้อย่างเต็มที่ โดยการประกันร้านค้าในที่นี้หมายความถึงประกันร้านค้าต่างๆ ที่ขายสินค้าทั่วๆไป และรวมไปถึงการทำประกันร้านอาหารทุกประเภทด้วยนะครับ โดยหลักในการทำประกันร้านค้าหรือโกดังนั้น ต้องเริ่มจาก 1.ต้องรู้ก่อนว่า ทรัพย์สินในการทำประกันแบ่งเป็นอะไรบ้าง โดยหมวดหมู่ในการทำประกันภัย ร้านค้าหรือโกดังจะแบ่งเป็น สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สต็อกสินค้า แต่ในส่วนของสิ่งปลูกสร้าง ในบางครั้งผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของตัวอาคาร คือเช่าอาคารมาอีกทีหนึ่ง ในประเด็นนี้สำหรับการทำประกันภัยก็ต้องดูว่า ในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่ามีการบังคับให้ทำประกันหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดไว้ แนะนำให้ทำประกันตัวอาคารแยกออกมาแล้วระบุให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ หรืออาจจะทำรวมกับทรัพย์สินของเราเป็นกรมธรรม์เดียว แต่ระบุให้ชัดเจนว่า นาย…… ( ผู้ให้เช่า ) รับผลประโยชน์ในส่วนของตัวอาคารเท่านั้น แต่ถ้าสัญญาเช่าไม่มีการบังคับให้ทำประกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะทำประกันร้านค้า โดยรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือไม่ แต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดโชคร้ายอัคคีภัยจากความผิดของผู้เช่าแล้วตัวอาคารเสียหาย สุดท้ายผู้ให้เช่าก็ต้องมาเรียกร้องความเสียหายจากผู้เช่าอยู่ดีครับ […]