เริ่มต้นอย่างไร ถ้าต้องการทำประกันสำนักงาน

ในปัจจุบันนี้ รูปแบบของสำนักงาน เริ่มมีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยจูงใจให้เด็กรุ่น Gen Y , Gen M มาร่วมงานด้วย แนวโน้มของสำนักงานจึงมีความทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ว่ากันว่าเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานกันเลย เมื่อสำนักงานมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการลงทุนและให้ความสำคัญมากขึ้น การประกันภัยสำนักงานจึงมีความสำคัญตามมา ในบทความนี้จะช่วยขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่า ถ้าคุณสนใจจะทำประกันสำนักงาน สิ่งใดบ้างที่ต้องรู้ ต้องสนใจ โดยเรามาเริ่มกันที่ ในส่วนของทรัพย์สินที่สามารถ นำมาทำประกันภัยได้ สำหรับสำนักงานนั้น หลักๆ ทรัพย์สินที่สามารถ ทำประกันสำนักงานได้คือตัวอาคาร และ เฟอร์นิเจอร์ แต่ในส่วนของตัวอาคารนั้น ต้องดูก่อนว่าเป็นของเราเอง หรือเราเช่ามา โดยการเช่าก็ยังแบ่งอีกเป็น 2 ประเภท คือ เช่าอาคารทั้งหลัง ในประเภทนี้เราจะทำประกันอาคารหรือไม่ทำนั้น ขึ้นอยู่กับตัวสัญญาระหว่างผู้ให้เช่ากับเรา ถ้าสัญญาเช่ากำหนดให้ต้องทำประกันอาคารด้วย ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในตัวกรมธรรม์ก็ต้องมีการระบุผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ในส่วนของตัวอาคาร ข้อดีก็คือถ้าโชคร้ายเกิดเหตุ เช่นไฟไหม้และทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหาย ทางบริษัทประกันก็จะมาช่วยชดใช้ให้กับผู้ให้เช่าแทนเรา แต่ในกรณีที่ผู้ให้เช่ามีการทำประกันอาคารเอง ถ้าทำได้ให้นำชื่อผู้เช่าไปร่วมเป็นผู้เอาประกันภัยด้วย เหตุผลเพราะ ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ บริษัทประกันของผู้ให้เช่าจะชดใช้ค่าสินไหมให้กับผู้ให้เช่าก่อน แต่ท้ายที่สุดจะมาไล่เบี้ยกับผู้ก่อเหตุ ซึ่งก็คือเราที่เป็นผู้เช่านั้นเอง แต่ถ้าชื่อของเราเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัยด้วย บริษัทประกันภัยก็จะไม่สามารถเรียกร้องจากเราได้ […]