5 ขั้นตอน ที่ต้องรู้ ก่อนจะทำประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงาน

ในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ เริ่มที่หันมาสนใจการซื้อประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานของตนเอง เพราะเนื่องจากจะทำให้ได้ใจพนักงาน ในเรื่องของสวัสดิ์การณ์ในการทำงานแล้ว ค่าใช้จ่ายของเบี้ยประกันยังสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางภาษีได้ด้วย ดังนั้นเมื่อคุณมีความคิดที่อยากจะทำประกันสุขภาพให้กับพนักงานแล้ว สิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อมาก็คือ อะไรบ้างหละที่คุณต้องรู้บ้าง ทางเราขอแนะนำ วิธีคิดในการซื้อประกันสุขภาพให้กับพนักงาน เป็นลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ คุณสามารถตั้งกรอบเริ่มต้น ได้จาก 2 ปัจจัย คือ งบประมาณที่คุณตั้งไว้ ในส่วนนี้คุณสามารถคำนวณได้ไม่ยากนัก โดยอาจพิจารณาประกอบกับ ประโยชน์ทางด้านภาษี ที่องค์กรของคุณจะได้ในส่วนนี้ สวัสดิ์การณ์ ที่พนักงานจะได้รับ ในส่วนข้อนี้ วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ดูว่าโรงพยาบาลที่ พนักงานคุณมีโอกาส ไปใช้งานมากที่สุดนั้น ค่าห้องอยู่ที่เท่าใด อาจดูในส่วนของห้องรวม 2 คน หรือ รวม 4 คน สำหรับพนักงานทั่วไป และ ห้องเดี๋ยว สำหรับระดับผู้บริหาร เมื่อมีข้อมูลตรงนี้ คุณก็จะทราบเบื้องต้นแล้วว่า ประกันสุขภาพที่คุณจะซื้อให้กับพนักงานควรมีค่าห้องที่เท่าใด ต้องเข้าใจว่า แบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปแล้ว ประกอบด้วย2 แบบ คือ Standard Billing ซึ่งมีลักษณะที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องร่วมจ่าย ( Co […]