ประกันสุขภาพคืออะไร

เนื่องจากคนเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยธรรมดา เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย หรือการเจ็บป่วยที่ต้องปรึกษาหมอ ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เช่น ไข้หวัดใหญ่ บ้านหมุนรุนแรง บางกรณีอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเพื่อทำการรักษา เช่น ไส้ติ่งอักเสบ , การผ่าเอาก้อนเนื้อออก หรือ อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต้องผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต รวมไปถึงโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น  โรคหัวใจ โรคไต มะเร็ง และอื่นๆ จะเห็นได้ว่าระดับความรุนแรงของโรคที่เป็นนั้น ส่งผลต่อวิธีการในการรักษา ระยะเวลาในการรักษา และ ค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งสิ้น ถามว่าเราห้ามหรือเลือกได้ไหมว่าจะเป็นหรือไม่เป็นโรคใด แน่นอนในความเป็นจริงมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเลือกได้ อุปนิสัยที่เราเป็น อาหารการกินของเรา หรืออายุที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคที่ร้ายแรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ประเด็นก็คือ ถ้าคุณเกิดโชคร้ายเป็นโรคร้ายแรง เช่น เนื้อร้ายต่างๆ แล้วค่าใช้จ่ายที่มากมายในการรักษาตัว คุณจะเอามันมาจากไหน คุณมีเงินเก็บไหม ? แล้วเงินเก็บที่คุณมีพอไหม และถ้าต้องใช้เงินทั้งหมดในการรักษาตัว คุณจะทำอย่างไร ? คุณมีสวัสดิการหรือเปล่า ? แล้วสวัสดิการที่คุณมี มันเพียงพอในการรักษาไหม ? คุณเคยตั้งคำถามเหล่านี้ในวันที่ร่างกายคุณยังสมบูรณ์ สุขภาพคุณยังดีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่เคยคุณควรตั้งคำถาม […]