ประกันสุขภาพจะแบ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองเป็น 2 ลักษณะ

ปัจจุบันนี้ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจกับการทำประกันสุขภาพมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณก็จะมีหลักประกันเมื่อคุณเจ็บป่วย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการประกันสุขภาพนั้นมีตารางผลประโยชน์เป็นกี่แบบ และมีข้อดี ข้อเสีย แต่ละแบบต่างกันอย่างไร? บทความนี้จะขยายความให้คุณได้รู้ ประกันสุขภาพจะแบ่งผลประโยชน์ความคุ้มครองเป็น 2 ลักษณะ คือ      1.ให้ความคุ้มครองตามตารางผลประโยชน์ ( Standard Billing Group ) คือ จะมีตารางผลประโยชน์ ซึ่งแบ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาออกเป็นหมวดต่างๆ โดยส่วนใหญ่การแบ่งหมวดนี้ จะแบ่งเหมือนใบเรียกเก็บเงินที่ทางโรงพยาบาลแจ้งมา เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวัน ( ต่อวัน ) ค่าแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์วิสัญญี ค่าห้องผ่าตัดและ อุปกรณ์ในการผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล และอื่นๆ…….. ตารางผลประโยชน์ของความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ก็จะมีการกำหนดวงเงินให้ตาม ค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ นี้เลย ตามตัวอย่างด้านล่าง เวลาเราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แล้วทางโรงพยาบาลวางบิลมาเท่าใด ก็ต้องนำค่าใช้จ่ายที่แยกแต่ละหมวด มาเปรียบเทียบกับตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ว่ามีส่วนต่างหรือไม่ ถ้าไม่พอเราก็ต้องจ่ายเพิ่ม เช่น ในการเข้ารับการรักษา ทางโรงพยาบาลแจ้งบิลมา ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของ ค่าแพทย์ตรวจรักษาประจำวันอยู่ที่ 1,000 บาท […]